O NAS

   Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej (OMEiI) jest jednostką badawczą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która pełni funkcję nowoczesnego Centrum Naukowego. W Ośrodku realizowane są projekty naukowe w zakresie  badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych w obszarze nauk weterynaryjnych i szeroko-pojętych nauk biomedycznych. 

   Zaplecze Ośrodka przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego,  jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi grupami badawczymi. Wiele prac naukowych z zakresu nauk biologicznych nie znajduje praktycznego zastosowania ze względu na brak pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi w zakresie nauk biomedycznych,  a medycyną kliniczną w postaci możliwości prowadzenia badań eksperymentalnych przy użyciu modelu zwierzęcego, z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz spełnienia międzynarodowych wymagań w tym zakresie. 
   OMEiI oferuje różne usługi związane z badaniami naukowymi, a także doradztwo i nadzór weterynaryjny w badaniach na dużych i małych zwierzętach. Infrastruktura Ośrodka zapewnia dobrze wyposażone sale operacyjne z zapleczem do utrzymania zwierząt.  Nowoczesne wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej umożliwia śledzenie efektów prowadzonych eksperymentów i zabiegów z wykorzystaniem małoinwazyjnych technik diagnostycznych, takich jak: RTG, USG , CT, fluoroskopia, czy endoskopia.

   Zaplecze laboratoryjne (m.in. laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, histopatologii, mikrobiologii, immunologii, analiz genetycznych i proteomicznych) zapewnia szeroki zakres badań. W Ośrodku jest możliwość realizacji wysoce zaawansowanych technologicznie i metodycznie analiz w zakresie:
a.     diagnostyki mikrobiologicznej i immunologicznej;
b.     diagnostyki parazytologicznej;
c.      badań genetycznych i proteomicznych;
d.     wytwarzania i analizy  białek rekombinowanych;
e.     diagnostyki histopatologicznej z wykorzystaniem metod immunohistochemicznych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR