Projekty
 •  Projekty aktualne   

 • Projekty zakończone

   


   

     Projekty aktualne

  "Epidemiologia zakażeń Leptospira spp. u koni w Polsce"

  Kierownik projektu:  dr hab n. wet. Zbigniew Arent

  Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i innowacyjnej / UCMW UJ-UR

   

  "Analiza lekowrażliwości szczepów Campylobacter jejuni i Campylobacyter coli wyizolowanych z przypadków objawowych i bezobjawowych zakażeń przewodu pokarmowego psów oraz ocena antagonistycznego działania wobec tych gatunków szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus pochodzących z przewodów pokarmowych psów zdrowych"

  Kierownik projektu: dr Anna Tomusiak-Plebanek

  Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum

   

   

  „Stan zagrożenia gadów pasożytami przewodu pokarmowego oraz ocena skuteczności działania wybranych środków przeciwpasożytniczych”

  Kierownik projektu: Wąsacz Iwona

  Finansowanie : grant studencki UCMW UJ-UR

   

  „Analiza genetyczna zarodków klonalnych kota domowego i dzikich kotowatych”

  Kierownik projektu:  Gałuszka Anna (Merkowski Daniel)

  Finansowanie : grant studencki UCMW UJ-UR

   

  "Wpływ drenażu przepływowego jamy otrzewnowej roztworem kwasu podchlorawego/ podchlorynu i innych środków antyseptycznych na modulację odpowiedzi zapalnej w przebiegu rozlanego kałowego zapalenia otrzewnej – badanie eksperymentalne w oparciu o model zwierzęcy."
  Kierownik projektu: lek med. Mateusz Wierdak
  Katedra Fizjologii Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum / II Katedra Chirurgii Ogólnej (2016)

   

  "Określenie roli witaminy D3 w regulacji funkcji macicy świni -nowy model w badaniach fizjologii i patologii macicy."
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Grzesiak
  Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2016)

   


   

     Projekty zakończone

  "Badania nad udoskonaleniem technik rozrodu wspomaganego dzikich kotowatych"
  Kierownik projektu: dr n. wet. Natalia Mikołajewska
  wykonawcy: mgr inż. Klaudia Nalik, Kinga Fic
  Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i innowacyjnej / UCMW UJ-UR
  Finansowanie - budżet OMEiI

  "Wpływ kwasu dokozaheksanowego na rozwój układu odpornościowego cieląt"
  Kierownik projektu: lek. wet. Łukasz Korytkowski
  Katedra Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2015)

  "Wpływ komórek ziarnistych na dojrzewanie i zapłodnienie komórek jajowych kota domowego w warunkach pozaustrojowych"
  Kierownik projektu: dr n. wet. Natalia Mikołajewska
  wykonawcy: mgr Arlena Adamaszek (praca magisterska)
  Magistrantki: Anna Filipczyk Katarzyna Frankowska
  Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i innowacyjnej /UCMW UJ-UR
  Finansowanie : grant badawczy EVSSAR (http://www.evssar.org/)

  "Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego w modelu zwierzęcym doświadczalnej astmy alergicznej"
  Kierownik projektu: dr A. Konior
  Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum
  Finansowanie: NCN Sonata

  "Identyfikacja rodzajowa i gatunkowa bakterii pochwy suk w różnych fazach cyklu rujowego oraz wpływ wyizolowanych bakterii z rodzaju Lactobacillus na redukcję czynników etiologicznych powodujących stany zapalne dróg rodnych suk w okresie rozrodczym"
  Kierownik projektu: N. Witka (studentka UCMW UJ-UR)
  Opiekun naukowy: dr hab. M. Strus
  Zakład Mikrobiologii Uniwersytet Jagieloński Collegium Medicum (2015)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR