Wycena procedur / Cennik

Wycena procedur - Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej 

na potrzeby szacowania kosztów do niekomercyjnych badań naukowych finansowanych ze środków publicznych  (kontakt)

A.     Utrzymywanie w doświadczeniu

 

J.   Wynajem pomieszczeń

1. 1 sztuka myszy/ za dobę                                                                    4,00

 

1. Sala operacyjna za dobę                                                   400,00

2. 1 sztuka szczura/ za dobę                                                                  4,00

 

2. Sala pooperacyjna za dobę                                                100,00

3. 1 sztuka świnki morskiej/ za dobę                                                     5,00

 

K.  Utylizacja odpadów

4. 1 sztuka królika / za dobę                                                                  6,50

 

1. Utylizacja zwłok

5. 1 sztuk a świni / za dobę                                                                  15,00

 

Do 1kg ………….

6. 1 sztuka owcy / za dobę                                                                   15,00

 

1 10 kg …………..

7. Inne zwierzęta                                                                      do ustalenia

 

11 45 kg …………….

B.   Przygotowanie zwierząt do zabiegu

 

45 60 kg ……………….

1. 1 sztuka małe zwierzę (szczur, świnka morska)                                 15,00

 

Powyżej 60 kg ……………….

2. 1 sztuka królik                                                                                  25,00

 

2. Utylizacja odpadów medycznych ……..

3. 1 sztuka duże zwierzę (świnia, owca)                                              100,00

 

L.   Badanie kliniczne zwierząt            20,00 40,00

4. 1 sztuka pies lub kot                                                                         50,00

 

M.    Badania obrazowe

C.   Znieczulenie infuzyjne lub wziewne

 

1. RTG

1. 1 sztuka małe zwierzę (szczur, świnka morska)                                20,00

 

Badanie RTG klatki piersiowej

2. 1 sztuka królik                                                                                  30,00

 

świnia                                                                                   130,00

3. 1 sztuka duże zwierzę (świnia, owca)                                 150,00 - 300,00

 

pies/kot                                                                               120,00

4. 1 sztuka pies, kot                                                                70,00 - 200,00

 

królik/gryzonie                                                                     80,00

5. Praca anestezjologa                                                                50zł/godz.

 

Badanie RTG jamy brzusznej:

D.  Opieka pooperacyjna

 

świnia                                                                                   110,00

1. 1 sztuka małe zwierzę (szczur, świnka morska) / za dobę         5,00-15,00

 

pies/kot                                                                               100,00

2. 1 sztuka królik/ za dobę                                                       10,00 - 25,00

 

królik/gryzonie                                                                     80,00

3. 1 szt. duże zwierzę (świnia, owca)/za dobę                         50,00 - 100,00

 

Badanie RTG odcinka kończyny ( pies/kot, inne do uzgodnienia)                                                                        100,00

4. 1 sztuka pies lub kot/ za dobę                                              30,00 - 50,00

 

Badanie RTG stawów biodrowych (j.w)                           120,00

E.   Eutanazja (bez ceny leków)

 

Badanie RTG stawów łokciowych (j.w)                           150,00

1. 1 sztuka małych zwierząt (w tym królik)                                           10,00

 

Badanie kręgosłupa (j.w)                                       100,00-160,00

2. 1 sztuka dużych zwierząt (świnia, ow c a)                                       100,00

 

Badanie głowy (j.w)                                                           100,00

F.   Sekcja po zabiegu

 

Badanie RTG jamy brzusznej z kontrastem (j.w)            180,00

1. 1 sztuka małe zwierzę (w tym królik)                                               20,00

 

Inne badania kontrastowe do uzgodnienia

2. 1 sztuka duże zwierzę                                                         50,00 - 100,00

 

3. Ultrasonografia

G.   Pobranie krwi

 

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej

1. małe zwierzę (w tym królik)                                                               5,00

 

świnia                                                                                   120,00

2. owca                                                                                                30,00

 

pies/kot                                                                               120,00

3. świnia                                                                                               40,00

 

królik/gryzonie                                                                     60,00

4. pies/ kot                                                                                          10,00

 

Badanie USG jamy brzusznej częściowe(wybrany układ/narząd) pies/kot/świnia                                                                     60,00

H.  Pobranie materiału biologicznego                    20,00

 

Badanie USG stawu                                                               80,00

I Podanie leków

 

Badanie USG naczyń                                               80,00 - 100,00

1. Podanie środka farmakologicznego dootrzewnowo, domięśniowo,    5,00

 

Biopsja pod kontrolą USG                                                   120,00

2. Podanie środka farmakologicznego dożylnie lub sondą                    10,00

 

4.  Tomografia komputerowa

 

 

świnia                                                                                  800,00

 

 

pies/kot                                                                500,00 – 700,00

 

 

królik/gryzonie                                                                    300,00

 

 

N.   Inne procedury do ustalenia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 19
12 662 40 19
ucmw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/ucmwujur
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR