Laboratorium Histopatologii

Osoba odpowiedzialna 

prof dr hab. Małgorzata Kotula-Balak
telefon: 12 431 66 48
e-mail: malgorzata.kotula-balak[a]urk.edu.pl


Zespół:      

dr Piotr Pawlicki piotr.pawlicki[a]urk.edu.pl 


 • Nasze badania koncentrują się na regulacji komórkowej i molekularnej gruczołów dokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji hormonalnej męskiego układu rozrodczego w zdrowiu i chorobie. Tkanki i komórki rozrodcze (np. komórki Leydiga, plemniki) są analizowane w celu wykrycia przyczyn zaburzeń płodności.

 • Interesuje nas histopatologia (np. hiperplazja, nowotworzenie, zwłóknienie), ultrastruktura i stan molekularny komórek, w tym wzór ekspresji mRNA,i białka, sygnalizacja komórkowa (np. poprzez nieklasyczne receptory estrogenowe) oraz procesy komórkowe (np. starzenie się, autofagia).

 • Do badań wykorzystujemy tkanki zwierzęce (m.in. świnia, koń, pies, gryzonie) oraz ludzkie tkanki patologiczne pozyskiwane z klinik medycznych.

 • Do badań stosujemy systemy in vivo i in vitro (linie komórkowe, hodowle pierwotne) oraz szeroki zakres technik laboratoryjnych: sekwencjonowanie RNA, transfekcję siRNA, Western blot, immunohistochemia, testy immunologiczne, techniki obrazowania komórek (np. mikroskopia świetlna i elektronowa), morfometria.

Obecnie prowadzone zadania badawcze:

 • Rola receptora regulowanego proliferatorami peroksysomów w uzyskaniu statusu funkcjonalnego plemników knura i ogiera (współpraca nawiązana z dr Katariną Komroskovą Czeska Akademia Nauk w Pradze, Czechy)

 • Znaczenie telocytów w funkcjonowaniu gonad tryka, knura i żółwia (współpraca z Yang Ping, Uniwersytet Rolniczy w Nanjing, Chiny)

 • Charakterstyka transkryptomu gonad postnatalnych knurów po zablokowaniu sygnalizacji przez receptor estrogenowy (GPER) i receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (współpraca z dr hab. Kazimierzem Tarasiukiem, UCMW UJ-UR i dr hab. Arturem Gurgulem, OMEII)

 • Ekspresja nieklasycznych receptorów estrogenowych w gonadach psa z nowotworem komórek germinalnych (współpraca z dr wet. Grzegorzem, Ramiszem, dr Agnieszka Pietsch-Fulbiszewską; UCMW UJ-UR)

 • Aktywność steroidogenna gonad knurów po immunokastracji (współpraca z dr hab. Ryszardem Tuzem, UR Kraków)

 • Charakterystyka molekularna gonady sarny w okresie regresji (współpraca z prof. Markiem Koziorowskim Uniwersytet Rzeszowski)

 • Badania fizjologii układu rozrodczego nornicy rudej (gonady aktywne i regresyjne),  bobra (szczątkowa macica) i jelenia (gonady regresyjne) (współpraca z prof. dr hab. Anną Korzekwą Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn i dr Grezgorzem Loncem UCMW UJ-UR)

 • Wpływ indolu na aktywność tarczycy (współpraca z prof. dr hab. Andrzejem Sechmanem UR, Kraków i lek. wet. Marią Chmurską -Gąsowską; UCMW UJ-UR)

 • Wpływ nadekspresji receptora lutropiny i selenu na status morfologiczny i funkcjonalny nadnerczy u myszy i królika (współpraca z dr hab. Jarosławem Wieczorkiem UCMW UJ-UR i dr Piotrem Niedbałą, UR, Kraków)

 • Analiza transkryptomu endometrium klaczy z uwzględnieniem roli relaksyny w stanie zdrowia i choroby (endometroza) (współpraca z dr hab. Maciejem Witkowskim i dr hab. Zbigniewem Arentem, UCMW UJ-UR)

 • Opracowanie i optymalizacja protokołu oznaczenia biochemicznego markera do oceny funckji rozrodczej gonady u samca psa w celu przygotowania  diagnostycznego testu immunochromatycznego (nr proj. PP4; "Inkubator Innowacyjności 4.0", Ministerstwo Edukacji i Nauki)'

 • Określenie biochemicznego statusu ludzkich guzów komórek Leydiga (współpraca z lek. med. Janem K Wolskim; Klinika nOvum Warszawa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR