Zwierzętarnia
  Zwierzętarnia OMEiI jest zwierzętarnią konwencjonalną, hodowlano – eksperymentalną. Składa się z trzech budynków do utrzymywania zwierząt: królikarni, gryzoniarni i chlewni oraz części gospodarczej, w skład której wchodzi magazyn pasz i myjnia klatek. Każdy budynek podzielony jest na pomieszczenia do utrzymywania zwierząt oraz osobne pomieszczenia zabiegowe do wykonywania drobnych procedur.
               Obiekt spełnia wymagania Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r.
W wykazie Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako hodowca figurujemy pod numerem 002, jako użytkownik - pod numerem 0173.
   Zwierzętarnia posiada system klimatyzacji i wentylacji pozwalający monitorować temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniach oraz utrzymywać ją na stałym, zadanym poziomie. System wentylacji z automatyczną regulacją wydajności zapewnia do 15 wymian powietrza na godzinę. Powietrze filtrowane jest przez zespół filtrów.
    W ramach swojej działalności możemy utrzymywać następujące gatunki zwierząt: myszy, szczury, chomiki, kawie domowe, króliki, świnie.
Zwierzęta mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR