Blok diagnostyki obrazowej

Blok diagnostyki obrazowej składa się z kilku przestronnych pomieszczeń, umożliwiających optymalizację pracy, wyposażonych w szereg urządzeń wysokiej klasy, zapewniających wachlarz zastosowań diagnostycznych. Struktura organizacyjna powstała poprzez implementację obowiązujących dla placówek medycznych zapisów prawa międzynarodowego i krajowego, zapewniających bezpieczeństwo pracy z promieniowaniem jonizującym. Poprzez wdrożenie kompletnego systemu PACS możliwa jest diagnostyka w oparciu o obraz cyfrowy, archiwizacja i dystrybucja badań.

Wyposażenie:

  • Tomograf Komputerowy Brivo CT 385 GE Healthcare, 16-rzędowy aparat do zastosowań uniwersalnych, z możliwością nisko-dawkowego skanowania zwierząt przy napięciu lampy 80 kV, wyposażony w konsolę operatorską i zintegrowaną konsolę lekarską

  • Nowoczesny, ucyfrowiony za pomocą systemu DirectView Carestream aparat rentgenowski XR 6000 GE Healthcare do zastosowań płucno-kostnych, zapewniający wysoką jakość badań i szybką akwizycję obrazów. Aparat wyposażony jest w stół z „pływającym blatem” i kratką przeciwrozproszeniową,konsolę ekspozycyjną operatora umożliwiającą wybór programu ekspozycyjnego lub ręczne ustawienie parametrów ekspozycji oraz kolumnę, której przesuw i osiowanie skorelowane są z detektorem.

  • Uniwersalny przenośny aparat rentgenowski Orange 1040 EcoRay umożliwiający wykonywanie badań rentgenowskich w terenie, bez konieczności zastosowania osłon trwałych, najczęściej wykorzystywany wśród lekarzy weterynarii w diagnostyce małych zwierząt i stawów u koni, z zakresem kV 40-100 i 0,32- 100 mAs.

  • OEC Fluorostar 7900 GE Healthcare - mobilne cyfrowe ramię C do zastosowań uniwersalnych z doskonałą jakością obrazowania. Zwarta konstrukcja i prosta obsługa w połączeniu ułatwia użycie śródoperacyjne  

  • Ultrasonograf przenośny Mindray M7 z funkcją Color, Power, PW, CW Doppler, wyposażony w głowice szerokopasmowe: konweksową o zakresie 2-6 MHz, liniową 5-15 mHZ, endorektalną 5-8 MHz oraz możliwość rozszerzenia o głowicę kardiologiczną 1,5-5 MHz, umożliwiający diagnostykę i zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących. Aparat posiada możliwość wydruku skanów, raportów i protokołów badania, skanów z użyciem kolorowego wideoprintera oraz archiwizacji na pamięci wewnętrznej, przesyłu danych (nagrywarka DVD, gniazda Pen Drive).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR