Laboratorium Genetyki i Genomiki

Osoba odpowiedzialna 

dr hab. inż Artur Gurgul, prof. UR
telefon: 12 431 66 38
e-mail: artur.gurgul[a]urk.edu.pl


Zespół:       

dr Tomasz Szmatoła tomasz.szmatola[a]urk.edu.pl

dr Igor Jasielczuk igor.jasielczuk[a]urk.edu.pl 


Laboratorium Genetyki i Genomiki jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur OMEiI, utworzoną w celu realizacji badań z zakresu genetyki molekularnej oraz genetyki/genomiki obliczeniowej. 

Wyposażenie laboratoriom pozwala na prowadzenie wszelkich oznaczeń/testów działających w oparciu o technikę PCR oraz real-time qPCR. Laboratorium oferuje także wsparcie w planowaniu i przygotowaniu pierwszych etapów różnych typów eksperymentów (RNA-Seq, DNA-Seq, Methyl-Seq, RRBS, miRNA-Seq i innych) wykorzystujących metodę sekwencjonowania następnej generacji (przeprowadzaną komercyjnie).

Istotną częścią działalności Laboratorium jest analiza biostatystyczna prowadzona na różnych poziomach organizacji genów i genomów. Pracownicy Laboratoriom posiadaj odpowiedną wiedzę oraz dysponują niezbędna infrastrukturą dla prowadzania obliczeń w oparciu o wielkoskalowe dane genetyczne, w tym dane pochodzące z sekwencjonowania następnej generacji oraz mikromacierzy genotypujących i ekspresyjnych.

Obok podstawowych prac laboratoryjnych, nasze działania są w stanie zapewnić naukowcom z różnych dziedzin wsparcie i łatwą implementację w swoich badaniach nowoczesnych, wielkoskalowych analiz genetycznych - od planowania eksperymentów do pomocy w interpretacji uzyskanych wyników.

Zagadnienia badawcze realizowane przez pracowników Laboratorium:

  • zagadnienia z zakresu genetyki i genomiki populacji
  • zagadnienia z zakresu transkryptomiki i epigenomiki
  • zagadnienia z zakresu sekwencjonowania i składania de novo genomów i transkryptomów (w tym bakteryjnych)
  • zagadania z zakresu identyfikacji i analizy struktury oraz zmienności genomów
  • analiza danych pochodzących z wysokoprzepustowych technik genetyki molekularnej (mikromacierzy genotypowych i ekspresyjnych, RNA-Seq, DNA-Seq, Methyl-Seq, RRBS, miRNA-Seq, sekwencjonowania mikrobiomu i metagenomiki)
  • analiza statystyczna w eksperymentach biologicznyc
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR