Zespół ds Dobrostanu Zwierząt

1/ Skład Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt:

 • dr n. wet Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska
 • dr Laura Pardyak
 • dr Piotr Pawlicki

2/ Zespół ds. dobrostanu zwierząt zapewnia w OMEiI realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt polegających w szczególności na:

 • opiniowaniu:
 • w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
 • w sprawach dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia
  i udoskonalenia, w rozumieniu Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dn. 15.01.2015 r.
 • w sprawie:

 znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

 • w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
 • opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w OMEiI;
 • monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
 • monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w OMEiI;
 • zgłaszaniu Kierownikowi Zwierzętarni OMEiI przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej UCMW UJ-UR
  i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
 • kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z w/w działalnością, obejmującej w szczególności wskazanie działań jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, którą przekazuje Kierownikowi Zwierzętarni OMEiI.

3/ Zespół ds. dobrostanu współpracuje z lekarzem weterynarii zatrudnionym w OMEiI.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR