Zwierzętarnia

Osoba odpowiedzialna 

dr inż. Paweł Szczerbik
telefon: 12 431 66 48
e-mail: pawel.szczerbik[a]urk.edu.pl


Zwierzętarnia w naszym Ośrodku jest zwierzętarnią konwencjonalną, hodowlano – eksperymentalną.  Składa się z trzech budynków do utrzymywania zwierząt: królikarni, gryzoniarni oraz budynku dla zwierząt gospodarskich (świnie, owce) oraz części gospodarczej, w skład której wchodzi magazyn pasz i myjnia klatek.

Każdy budynek podzielony jest na pomieszczenia do utrzymywania zwierząt oraz osobne pomieszczenia zabiegowe do wykonywania drobnych procedur.   W ramach swojej działalności możemy utrzymywać następujące gatunki zwierząt: myszy, szczury, chomiki, kawie domowe, króliki, świnie, owce, zarówno do celów badawczych jak i dydaktycznych. 

Obiekt spełnia wymagania Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r.  W wykazie Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako hodowca figurujemy pod numerem 002, jako użytkownik - pod numerem 0173.

Budynki zwierzętarni posiadają system klimatyzacji i wentylacji pozwalający monitorować temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniach oraz utrzymywać ją na stałym, zadanym poziomie. System wentylacji z automatyczną regulacją wydajności zapewnia do 15 wymian powietrza na godzinę. Powietrze filtrowane jest przez zespół filtrów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
ul. Rędzina 1C
30-248
Kraków
12 431 66 48
omeii[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR